El Separador de Partícules de vidre VITROSEP separa totes les mides de partícules, garantint aigua neta i produint residu sec. Treballa en un autèntic circuit tancat sense pèrdues d'aigua, assegurant grans estalvis. Els clients que escullen el tractament d'aigües VITROSEP veuen reduïts els costos en utillatge diamantat, energia i manteniment. Tenen menys temps improductiu i els seus processos productius són compatibles amb el respecte pel medi ambient.

VITROSEP disposa d'una àmplia varietat de separadors que permeten que els sistemes es dimensionin per subministrar aigua neta d'acord amb les necessitats de la maquinària connectada. Atès que les dimensions de la producció, les capacitats del tractament d'aigües i les instal·lacions són diferents per cada empresa, els tècnics de VITROSEP dissenyen i fabriquen el Separador de partícules de vidre VITROSEP oferint una atenció personalitzada.

CC 33

Informació

El separador CC33 permet tractar les aigües de cantejat i bisellat a fàbriques mitjanes. 

Amb 3 candeles de capacitat estàndard, és apropiat per a instal·lacions amb diverses rectilínies i, fins i tot, amb controls numèrics.
Les versions 600 i 700 disposen d'un variador de velocitat per a la bomba i accés remot per a actualitzacions de programari i operacions optimitzades. La versió 700, a més, garanteix aigua neta per controls numèrics.

Formulari tècnic