El Separador de Partícules de vidre VITROSEP separa totes les mides de partícules, garantint aigua neta i produint residu sec. Treballa en un autèntic circuit tancat sense pèrdues d'aigua, assegurant grans estalvis. Els clients que escullen el tractament d'aigües VITROSEP veuen reduïts els costos en utillatge diamantat, energia i manteniment. Tenen menys temps improductiu i els seus processos productius són compatibles amb el respecte pel medi ambient.

VITROSEP disposa d'una àmplia varietat de separadors que permeten que els sistemes es dimensionin per subministrar aigua neta d'acord amb les necessitats de la maquinària connectada. Atès que les dimensions de la producció, les capacitats del tractament d'aigües i les instal·lacions són diferents per cada empresa, els tècnics de VITROSEP dissenyen i fabriquen el Separador de partícules de vidre VITROSEP oferint una atenció personalitzada.

CC 11

Informació

El separador CC11 forma part de la gamma VITROSEP Basic. 

CC11 és un separador, amb un disseny modern i compacte, que opera automàticament. Té la capacitat per tractar l’aigua de rectilínies i trepants. El sistema CC11 proporciona aigua neta i un residu sec sense la necessitat d'instal·lació ni obres.

Formulari tècnic